HästStrö

Kretsloppet

för allas välfärd

Kretslopp

Halm, som är en biprodukt från spannmålsodling, innehåller näringsämne som ska tillbaka till åkern. Halmens primära funktion är att bära upp ett ax av kärnor. För att klara det har den starka fiber som dessutom är försett med ett vaxskikt för att skydda mot väta och angripande bakterier/svampar.

Genom att mala och pelletera halmen ändras halmens egenskaper utan att dess näringsinnehåll förändras. Detta gör att halmpelletsen som har varit i en häst box oftast är ett bättre gödselmedel till åkern än ren halm.

Men det går åt energi att skörda, mala, pelletera och transportera halmen och för det ska bli hållbart måste energin återvinnas, likt ett kretslopp, Detta kan vi åstadkomma genom att använda hästgödseln för biogasproduktion.


Biogas

När man producerar biogas behöver man råvaror som innehåller nedbrytbart kol. Det mesta av hästströprodukterna som finns på marknaden innehåller kol men ju mer vedartat något är ju svårare är det att bryta ner. Genom att mala halmen och pelletera den ökar nedbrytbarheten.

Ur 4 kg halm kan vi få fram en energimängd som motsvarar 1liter bensin. Det innebär att vi får tillbaka betydligt mer energi än vad vi har tillfört.

Halmen som i dag i många fall är inte lönsam för bonden att skörda kan både bli strö till hästägarna och energi till våra bilar innan det återgår till åker för att bli näring till nästa års skörd. Man kan säga att när ni använder halmpellets som strö till era hästar är ni en viktig del i ett modernt kretslopp.


Gödsel till åker eller skog

När man pratar kretslopp är innebörden att något ska tillbaka till sitt ursprung.

Kretsloppet för åker och skog är inte samma och därför vill många jordbrukare inte ta emot skogsråvaror (träspån) för att sprida på åkern. En del jordbrukare vill inte heller ta emot långhalm med det har mer att göra med att det är svårbearbetat.

Torven är ett mellanting. Torven är förmultnade växtprodukter som oftast kommer från skogsråvaror men på väg att bli jord. Torven innehåller jordförbättrande egenskaper och är därför intressant att sprida på åkern. Den är dock inte intressant som biogasråvara för den är svårrötad och vill lägga sig på botten av biogasanläggningen.

Dessa produkter kan man dock elda upp och på så sätt ta tillvara energi. Dock tappar med det viktiga växtnäringsämnet kväve som försvinner tillsammans med rökgaserna.

Vad skiljer sig vår halmpellets från annan halmpellet?

Ja det är svårt att säga för vi vet inte vad halmpellets innehåller från andra producenter. Vad vi vet är att vår produkt innehåller enbart svensk halm, utan bindemedel. Ej heller har vi tillsatt några ”gratis” biprodukter för att sänka våra produktionskostnader eftersom vi tror att det är fel väg att bygga upp ett trovärdigt koncept.