Det är viktigt att tänka på hur du blir av med ditt gödsel när du väljer strömedel.

Hästgödsel

- en tillgång

Hästarna har en stor social, kulturell och ekonomisk betydelse i samhället. De bidrar till det öppna landskapet, dels genom att beta, dels genom den areal som behövs för produktion av hästfoder. Näringsverksamheter med häst ger också sysselsättning och är en viktig del i verksamheten för många företag på landsbygden.

Hästarna i Sverige producerar uppskattningsvis 2,7 miljoner ton gödsel per år. Det är cirka 10 procent av den totala gödselmängden från alla husdjur i landet. Hästgödsel innehåller växtnäringsämnen och bör därför användas som gödsel på åkermark, annars går viktig växtnäring förlorad.

Kvalitetssäkra din hästgödsel 

- så blir ditt hästgödsel mer attraktiv för lantbrukaren

Inrätta gödsel rutiner i ditt stall & använd HästStrö

  • Mocka bara ut blött strö och träckbollar.

  • Använder du strömaterial baserat på trä, bör du ha möjlighet till långtidskompostering för att gödseln ska vara attraktiv.

  • Försök att undvika grovfoder med mycket skräppor och annat ogräs.

  • Släng inga balsnören, nät, plast, skor eller söm på gödselstacken.

  • Undvik att få med sten och grus i gödseln.

  • Släng inga medicin rester på gödselstacken.


Hjälper dig att få kolla på ditt gödselvärde

Beräknings verktyg för ditt gödselvärde

Beräkningsverktyg kommer i från Hushållningssällskapet och vi vill säga ett stort tack till Margareta Bendroth, att hon delar med sig av detta verktyg!

Klicka på rubrik länken. där får du ett uträkningsverktyg som kan hjälpa dig beräkna värdet av ditt häst gödsel.